top of page
Afbeelding1_edited.png

Organisatie

Jolande Nelson
Deskundige infectiepreventie
zorg voor infectiepreventie Jolande Nelson

Vanaf 1990 werk ik met passie en plezier als gecertificeerd deskundige infectiepreventie. Eerst in vast dienstverband in een groot algemeen ziekenhuis in Brabant en later vanuit mijn eigen bedrijf, Nelson Infectiepreventie Consultancy.
Naast mijn expertise op het gebied van infectiepreventie heb ik ervaring in het ondersteunen van organisaties om met hygiënisch werken aan de slag te gaan, waarbij gedragsverandering, communicatie en feedback wezenlijke onderdelen zijn.

Als persoon vind ik sociale contacten en omgaan met mensen heel belangrijk. Ik weet dat tijd kostbaar is in de zorg. Daarom hou ik van een praktische benadering en ontwikkel ik concepten vanuit de praktijk, voor de praktijk. Leren van elkaars ervaringen hoort daar zeker bij. Niet denken in problemen maar juist in mogelijkheden. 

In mijn adviezen naar organisaties houd ik rekening met duurzaamheid en milieu aspecten en draag ik het gedachtegoed uit van de Green Deal, zie ook www.milieuplatformzorg.nl/green-deal

In mijn ogen maakt samenwerken, samen sterker. Ik heb een samenwerkingsverband met meerdere deskundigen infectiepreventie. Dat betekent dat voortgang en vervanging geborgd is. Samen met collega Anouk Smeulders heb ik Zorg voor Infectiepreventie (ZVIP)  opgericht. ZVIP is gespecialiseerd in V&VN geaccrediteerde scholing basishygiëne voor de langdurige zorg, waaronder de e-learning voor deze sector, zie www.zvip.nl

bottom of page